Spring naar inhoud

Overzichtskaarten

In de regio Drechtsteden zijn we al een tijdje bezig met de energietransitie. Dat doen we met ruim 35 partijen die allemaal het Energieakkoord Drechtsteden hebben ondertekend: gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin, warmteleverancier HVC, Drechtse Stromen en het Regionaal Energieloket. 


Ons einddoel: een energieneutrale regio in 2050. Dat klinkt nog ver weg. Toch zijn we al druk bezig om stappen te zetten richting ons einddoel. Wat die stappen zijn? Dat laten we zien op de overzichtskaarten van de regio Drechtsteden!


Wat doen we al?

Er gebeurt veel in onze energieregio. Zo ondersteunen we inwoners en ondernemers met energie besparen en stimuleren we de grootschalige opwek van zonne-energie op daken. Het warmtenet in onze regio wordt sterk uitgebreid. Nu worden vooral corporatiewoningen aangesloten op het warmtenet. Met financiële steun van het Rijk kunnen op termijn ook particuliere woningen aansluiten. Voor locaties die in beeld zijn voor grootschalige energie opwek (zon op land) loopt het eerste participatietraject. 

Belangrijke stappen naar 2050! Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten.Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem - Smart Delta Drechtsteden

overzichtskaart PER GEMEENTE

Op de overzichtskaarten zie je wat er per gemeente gerealiseerd is of wordt vanuit de afspraken en doelen richting een energieneutrale regio.Snel naar:

Gemeente Albasserdam

Gemeente Dordrecht (BINNENKORT ONLINE)

gEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM (BINNENKORT ONLINE) 

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

gemeente Papendrecht

Gemeente Sliedrecht

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem - Smart Delta Drechtsteden Drechtlab

Zij werken mee aan de energietransitie

Werken aan de energietransitie in de regio doen we samen! Met wie allemaal?

Bekijk de partners

Ik wil meedenken

Wat gaat de energietransitie voor jou betekenen? En wat vindt jij hierin belangrijk? We vragen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te denken op het digitale platform 'Denk Mee Drechtsteden'. Op dit platform verschijnen regelmatig discussies, enquêtes en uitnodigingen voor (online) bijeenkomsten. Alle onderdelen van de energietransitie komen hier aan de orde: duurzaam opwekken (zonne- en windenergie), de overgang naar aardgasvrij, energie besparen en duurzame mobiliteit. Weten wat er nu speelt?


Ga naar het denk mee platform