Spring naar inhoud

Privacy en cookiebeleid

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid.

CONTACTGEGEVENS

Smart Delta Drechtsteden valt onder de gemeente Dordrecht en is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Programmabureau Energieakkoord Drechtsteden (onderdeel van Smart Delta Drechtsteden)

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

E-mailadres: energie@drechtsteden.nl


Voor vragen in het kader van de AVG of overige vragen kunt u mailen naar energie@drechtsteden.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij gebruiken persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van:


 • onze diensten (het volgen van onze nieuwsbrief);
 • u deze gegevens aan ons geeft (met aanmelden van onze evenementen en/of invullen van het contactformulier).Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Smart Delta Drechtsteden verwerkt:


 • Voor- en achternaam (om u aan te spreken);
 • Geslacht (voor de aanhef);
 • Telefoonnummer (om indien aangegeven contact met u op te nemen);
 • E-mailadressen (om indien aangegeven contact met u op te nemen).

VERWERKINGSDOELEN/RECHTMATIGE GRONDSLAG

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doelen en volgens de volgende grondslagen:

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

DELEN MET DERDEN

Indien nodig verstrekken wij ten behoeve van de dienstverlening uw gegevens aan collega's binnen de organisatie. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (LaPosta voor de nieuwsbrief, Typeform voor het aanmelden van evenementen) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

BEVEILIGING

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging  Nederlandse Overheid (BIO) opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

RECHT VAN BETROKKENEN

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hieronder vindt u een overzicht per gemeente: 


 • Gemeente Alblasserdam
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
 • Gemeente Papendrecht
 • Gemeente Sliedrecht
 • Gemeente Zwijndrecht


U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegeven van andere personen in te zien.

COOKIES

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

KLACHT

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

Voor Smart Delta Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.