Spring naar inhoud

Wat doet mijn gemeente?

In de Drechtsteden zijn we al een tijdje bezig met de energietransitie. Dat doen we met ruim 35 partijen die allemaal het Energieakkoord Drechtsteden hebben ondertekend: gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin, warmteleverancier HVC, Drechtse Stromen en het Regionaal Energieloket. 


Ons einddoel: een energieneutrale regio in 2050. Dat klinkt nog ver weg. Toch zijn we al druk bezig om stappen te zetten richting ons einddoel. Wat die stappen zijn? Bekijk het per gemeente.


overzichtskaarten regio

Wat doen we in de regio?

Er gebeurt veel in onze energieregio. Zo ondersteunen we inwoners en ondernemers met energie besparen, isoleren en stimuleren we de (grootschalige) opwek van zonne-energie op daken. Het warmtenet in onze regio wordt sterk uitgebreid, zodat steeds meer huizen en gebouwen op termijn aardgasvrij worden. Voor locaties die in beeld zijn voor grootschalige energie opwek (zon op land) loopt het eerste participatietraject. 


Belangrijke stappen naar 2050! Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten.

Overzichtskaarten regio Drechtsteden

Momenteel werken we aan overzichtskaarten van de regio én per gemeente om in kaart te brengen wat er allemaal al gebeurt op het gebied van de energietransitie. Op deze kaarten zie je dan in een visueel overzicht wat er per gemeente is gerealiseerd vanuit de afspraken en doelen richting een energieneutrale regio.

Binnenkort online!