Spring naar inhoud
28-11-2022 2 min. Leestijd

Veel gestelde vragen over aardgasvrij wonen

Waarom en wanneer gaan we stoppen met aardgas?

Er zijn verschillende redenen waarom we gaan stoppen:
 

  • Onze energierekening is hoog; 
  • Minder afhankelijk zijn van aardgas uit Rusland;
  • Klimaatverandering tegengaan;
  • Stoppen met Nederlands aardgas uit Groningen. 

Wanneer we precies stoppen is nog lastig te zeggen. De overstap naar een andere warmtebron moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn en dat is nu vaak nog niet het geval. De gemeente gaat daarom alleen in buurten aan de slag waar de overstap écht betaalbaar is. 

De Transitievisie Warmte 2021 beschrijft per buurt het tijdspad en de route naar aardgasvrije  gebouwen. In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat 20% van de woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij is en de rest voor 2050. 


Wat komt er voor aardgas in de plaats?

Voor douchen en verwarmen zonder aardgas zijn er op dit moment drie belangrijke alternatieven:

Warmtenet

Een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warmte die in de buurt is. Denk aan restwarmte van afvalverbranding, aardwarmte en warmte uit water. Het warmtenet zorgt ook voor warm water. Koken doet u met elektriciteit.

Elektriciteit

We noemen dit ook wel 'all-electric'. U gebruikt dan meestal een warmtepomp, die haalt warmte uit de lucht of uit de bodem en verwarmt deze. Deze warmte heeft een relatief lage temperatuur., dus moeten woningen goed geïsoleerd zijn. De warmtepomp zorgt ook voor warm water. Koken doet u dan ook elektrisch.

Duurzaam gas: groen gas of waterstof

Op plekken waar een warmtenet en warmtepomp niet mogelijk zijn kan duurzaam gas een rol gaan spelen. Voorbeelden van duurzaam gas zijn groen gas gemaakt van mest of afvalproducten en waterstof geproduceerd met groene elektriciteit. 

De beschikbaarheid van die gassen is op dit moment beperkt, daarom wordt deze oplossing vooral toegepast waar andere duurzame energiebronnen niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in de industrie.


De verwachting is dat waterstof voor 2030 geen of slechts een beperkte rol in het aardgasvrij maken van woningen gaat spelen. Daarvoor is meer ontwikkeling en meer innovatie nodig. 


In de Transitievisie Warmte 2021 kunt u zien welk alternatief op dit moment voor uw buurt wordt verwacht. Dat kan een warmtenet zijn, volledig elektrisch, voorlopig minder aardgas met een hybride systeem of duurzaam gas. Ook ziet u wat het globale tijdspad is voor uw buurt en welke stappen u nu al kunt zetten. 

Bepaal ik zelf wat het alternatief wordt voor mijn woning?

Eigenaar

Als woning- of gebouweigenaar maakt u hierin uw eigen keuze. De gemeente begeleidt het aardgasvrij maken van buurten en betrekt bewoners zo vroeg mogelijk. Samen met bewoners en andere betrokken partijen maakt de gemeente een plan hoe de buurt aardgas vrij te maken. Hierin komt te staan welke alternatief voor aardgas het beste past bij een buurt. 

U bent dus niet verplicht om te kiezen voor het alternatief dat de voorkeur heeft. Maar aardgas blijven gebruiken is op termijn geen optie meer.


Huurwoning

Als u een huis huurt van een woningcorporatie, is de corporatie diegene die beslist over veranderingen aan de woning. Wanneer het om ingrijpende veranderingen gaat, moet minimaal 70% van de huurders met de plannen instemmen. 

Huurt u van een particuliere woningeigenaar, dan beslist de eigenaar over het pand.


Vereniging van eigenaren
Bent u lid van een VvE, dan gelden de regels voor besluitvorming van de VvE. Op het VvE regionaal energieloket kunt u alle informatie over besluitvorming en draagvlak bij verduurzamen terugvinden. 

Hoe kan ik mijn woning voorbereiden?

Controleer eerst hoe uw huis is geïsoleerd met de Isolatie-zelfscan van Mileu Centraal . Is het bouwjaar 2000 of later? Dan is uw huis al goed geïsoleerd. Op de website van het Regionaal Energieloket van uw gemeente vindt u een handig stappenplan, op basis van het bouwjaar van uw woning. 

Andere handige websites met een stappenplan:
Stappenplan aardgasvrij wonen 
Je huis verduurzamen in 5 slimme stappen 

Wat kan ik nu al doen?

Begin met isoleren. Denk aan isolerend glas, vloer- en bodemisolatie, muurisolatie en dakisolatie. Door uw huis te isoleren, vermindert u uw energiegebruik. U kunt uw huis stap voor stap voorbereiden. Niet alles hoeft in 1 keer. Gebruik natuurlijke momenten. Als u de keuken gaat verbouwen, kies dan gelijk voor inductie koken. Verder zijn zonnepanelen een goede investering en zorgen voor een lagere energierekening. 

Ook als VvE kunt u zich alvast voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. Op het VvE-energieloket is alle informatie over verduurzamen voor VvE's gebundeld. 

Inspiratie op doen?

Bent u benieuwd wat andere woningeigenaren gedaan hebben, kijk dan eens op www.duurzamehuizenroute.nl. U kunt hier veel voorbeeldwoningen vinden, vragen stellen en het is mogelijk om een woning te bezoeken op de open huizen dagen. Voor bedrijven is het Platform duurzame bedrijven. Hier delen koploperbedrijven hun ervaringsverhalen met tips en adviezen.

Wie betaalt de kosten ?

Wie betaalt de kosten van aardgasvrij wonen?

Er is nog veel onzekerheid over de kosten van de overstap naar aardgasvrij en met name als het gaat om de verdeling van de kosten. Hier ligt een belangrijke taak bij de Rijksoverheid.

Het is belangrijk dat de overstap naar aardgasvrij voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dat is nu meestal nog niet het geval. Daarom gaat de gemeente alleen in buurten aan de slag waar de overstap écht betaalbaar is. Meer informatie over de kosten van aardgasvrij wonen.

Hoeveel kost het om mijn huis te laten isoleren?

Voor meer informatie en advies kun je terecht bij Duurzaam Drechtsteden. Hét energieplatform van de regio Drechtsteden. Je krijgt hier antwoord op al je vragen over het verduurzamen van je woning, bedrijf of vereniging. Zo geven we gratis en onafhankelijk advies over isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en meer. En vind je informatie over subsidies en financiering.  Ga naar www.duurzaam-drechtsteden.nl.

Waar kan ik advies, leningen of subsidies krijgen?

Voor meer informatie en advies kun je terecht bij Duurzaam Drechtsteden. Hét energieplatform van de regio Drechtsteden. Je krijgt hier antwoord op al je vragen over het verduurzamen van je woning, bedrijf of vereniging. Zo geven we gratis en onafhankelijk advies over isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en meer. En vind je informatie over subsidies en financiering.  Ga naar www.duurzaam-drechtsteden.nl.

Welke subsidieregelingen en leningen zijn er?

Bij Duurzaam Drechtsteden zijn alle subsidies en financieringsmogelijkheden te vinden voor het verduurzamen van uw huis. De gemeente organiseert geregeld acties om het energieverbruik voor huishoudens terug te dringen. Ook deze acties kunt u op het Regionaal Energieloket vinden.


De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie van de Rijksoverheid die tot 2030 loopt. Voor het isoleren van uw huis kunt u met de ISDE-subsidie een deel van de kosten terugkrijgen. Voor twee of meer maatregelen kunt u tot 30 procent subsidie krijgen. Voor één maatregel is de subsidie lager: tot 15 procent van de kosten. 


Voor bedrijven zijn er diverse subsidies en financieringsmogelijkheden, deze zijn te vinden op duurzaam-drechtsteden.nl.


Hoe werkt aansluiten op het warmtenet ?

Ben ik als woningeigenaar verplicht om aan te sluiten op het warmten? 

Nee, als woning- of gebouweigenaar maakt u zelf de keuze in het alternatief voor uw woning of gebouw. De alternatieven waar u als huis- of gebouweigenaar uit kunt kiezen kunnen verschillen per buurt, per huis en per pand. Niet overal zijn warmtenetten mogelijk. 

In mijn buurt ligt al een warmtenet. Kan mijn woning hierop aansluiten?

Het aansluiten van bestaande particuliere eengezinswoningen op een warmtenet is op dit moment helaas nog erg kostbaar. Er zijn nu nog te weinig subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om dit betaalbaar te maken. 

Heeft u vragen over het aansluiten van uw woning of VvE op het warmtenet van Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Zwijndrecht, neem dan contact op met warmteleverancier HVC via klantenservice@hvcenergie.nl

Meer informatie over warmte via HVC en veel gestelde vragen vindt u op de website van HVC.

Ik wil zelf mijn warmteleverancier kiezen. Kan dat?

Een warmtenet is niet verbonden is met andere netten, zoals bij stroom en gas. Als warmteklant kunt u dus niet overstappen naar een andere leverancier. Omdat er geen natuurlijke concurrentie is, bestaat er een warmtewet die beschermt tegen te hoge prijzen. Meer informatie over de warmtewet

Mijn cv-ketel is aan vervanging toe, wat kan ik het beste doen?

Voor een concreet advies over uw situatie, kunt u het beste contact opnemen met het Regionaal Energieloket van uw gemeente. Of maak gebruik van  de tool van Milieu Centraal

Het kabinet wil dat vanaf 2026 huiseigenaren verplicht worden om bij vervanging van hun cv-ketel over te stappen op een hybride warmtepomp of een duurzamer alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. Nog niet alles over deze verplichting is duidelijk. We verwachten dat het kabinet met meer informatie komt over de uitwerking van deze maatregel en voor welke huiseigenaren de verplichting gaat gelden.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente speelt een belangrijke rol in de overstap van aardgas naar andere, schonere warmtebronnen. Die overstap noemen we de warmtetransitie. De gemeente heeft hiervoor in 2021 een plan opgesteld. 

Zodra de gemeente aan de slag wil in een buurt, gaat de gemeente met alle partijen in gesprek. Per buurt maakt de gemeente samen met de bewoners en andere betrokkenen een plan hoe de buurt aardgasvrij te maken. Na vaststelling van dit plan, start de daadwerkelijke overstap naar een andere warmtevoorziening en gaat een buurt stapsgewijs van het aardgas af. Het kan zomaar vijf tot acht jaar duren voordat een buurt aardgasvrij is.


Naast de gemeenten hebben ook andere partijen een rol in de warmtetransitie, zoals bijvoorbeeld de netbeheerder, de warmteleverancier en de woningcorporaties. In de regio Drechtsteden werken deze partijen nauw met elkaar samen.

De Transitievisie Warmte 2021 is een plan waarin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt. Het geeft in grote lijnen de route en het tijdspad aan naar aardgasvrije huizen en gebouwen. Elke gemeente in Nederland heeft in 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld. 

Voor iedere buurt heeft de gemeente onderzocht wat het meest duurzame en betaalbare alternatief is voor aardgas. Hierbij is onder andere gekeken naar het woningtype dat het meest voorkomt in een buurt. Ook is bekeken of er al een warmtenet of een andere warmtebron dichtbij uw buurt ligt. 

Op de warmtewegwijzer kunt u zien wat op dit moment de meest logische oplossing voor aardgas is in uw buurt. En wat het bijbehorende tijdspad is.

Iedere vijf jaar bekijkt de gemeente de Transitievisie Warmte opnieuw. Op die manier kunnen  ontwikkelingen in de techniek en kosten verwerkt worden.