Spring naar inhoud

Downloads

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie

Wat doen we in de regio?

Er gebeurt veel in onze energieregio. Zo ondersteunen we inwoners en ondernemers met energie besparen, isoleren en stimuleren we de (grootschalige) opwek van zonne-energie op daken. Het warmtenet in onze regio wordt sterk uitgebreid, zodat steeds meer huizen en gebouwen op termijn aardgasvrij worden. Voor locaties die in beeld zijn voor grootschalige energie opwek (zon op land) loopt het eerste participatietraject. 


Belangrijke stappen naar 2050! Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten.

Overzichtskaarten regio Drechtsteden

Momenteel werken we aan overzichtskaarten van de regio én per gemeente om in kaart te brengen wat er allemaal al gebeurt op het gebied van de energietransitie. Op deze kaarten zie je dan in een visueel overzicht wat er per gemeente is gerealiseerd vanuit de afspraken en doelen richting een energieneutrale regio.


Bekijk de overzichtskaarten