Spring naar inhoud
Home Over

De Drechtsteden: nuchter aan de slag met duurzame energie

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Nederland in de komende jaren steeds meer duurzame energie gaat opwekken. Zo zorgen we samen dat onze CO2-uitstoot sterk vermindert. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s, waarvan de Drechtsteden er een is. Net als andere regio's hebben we in de Drechtsteden een plan opgesteld met daarin de doelen voor 2030. Dit plan is de Regionale Energie Strategie (RES).


De RES in het kort

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie!

Zo ben je in enkele minuten op de hoogte van onze RES 1.0.

Op res-drechtsteden.nl, een website in het teken van de RES 1.0, wordt in enkele minuten simpel uitgelegd waarom de Regionale Energiestrategie nodig is en hoe we dit als Drechtsteden aan gaan pakken.

lees RES 1.0 in het kort

Energieneutraal in 2050

In de Drechtsteden werken meer dan 35 organisaties samen aan de energietransitie: gemeenten, provincie, Stedin, HVC, bedrijfsleven, onderwijs, woningbouwcorporaties, waterschappen en bewonersorganisaties… iedereen doet mee. We werken toe naar een energieneutrale regio in 2050. Dan willen we alleen nog duurzame energie gebruiken, die we zoveel mogelijk zelf opwekken.  


De overstap naar duurzame energie levert ons veel op: een gezondere leefomgeving, nieuwe werkgelegenheid en comfortabelere huizen voor onze inwoners. Maar het heeft ook invloed op onze leefomgeving. Het feit dat we een kleine energieregio zijn, waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, maakt het grootschalig opwekken van elektriciteit met zonneparken of windmolens in onze regio een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de regio juist weer veel mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van woningen.


Belangrijk is dat we kijken naar wat er nú mogelijk is. Op deze manier zijn we tot een nuchter en realistisch energieplan gekomen. Een plan waarin we weloverwogen keuzes hebben gemaakt die kunnen rekenen op draagvlak en rekening houden met de unieke kenmerken van onze regio. 


Dat plan hoeft niet morgen af. We gaan stap voor stap verder. Zo leveren we onze bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en aan een duurzame toekomst voor onze regio.

straat van bovenaf

De volledige RES 1.0

realistisch en nuchter

We kiezen in de Drechtsteden voor een realistische en nuchtere aanpak die begrepen en gedragen wordt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de regio. We trekken in de komende jaren samen op om de strategie in uitvoering te brengen en spelen waar en wanneer nodig in op nieuwe ontwikkelingen. We gaan samen voor nieuwe energie!


PDF-bestandLees de volledige RES 1.0 (PDF)

Blijf op de hoogte

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Drechtsteden gaan voor nieuwe energie! Dan ontvang je maandelijks het laatste nieuws over de energietransitie in de regio.

aanmelden nieuwsbrief