Spring naar inhoud

Overzichtskaart Zwijndrecht

De gemeente ondersteunt inwoners en ondernemers geregeld met verschillende acties voor kleine en grote energiebesparende maatregelen. Je vindt ze op het  nieuwe platform duurzaam-drechtsteden.nl/zwijndrecht 

Wat speelt er in de gemeente Zwijndrecht?

Overzichtskaart gemeente Zwijndrecht energietransitie Smart Delta Drechtsteden

Energie besparen 

De gemeente ondersteunt inwoners en ondernemers geregeld met verschillende acties voor kleine en grote energiebesparende maatregelen. Je vindt ze op het Regionaal Energieloket of het zakelijk Energieloket van de gemeente.  


Verder werkt de gemeenten aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.  


Uitgelicht project

Uitgelicht 

Op dit moment werkt de gemeente Zwijndrecht aan een ontzorgingsaanpak voor isolatie, zodat we samen de verduurzaming van onze koopwoningen kunnen gaan versnellen. Tegelijkertijd stellen we een plan op om te kunnen isoleren met aandacht voor diersoorten die afhankelijk zijn van gebouwen. 


Grootschalige zonneprojecten op dak

Steeds meer inwoners en bedrijven in Zwijndrecht maken gebruik van de zon om hun eigen energie op te wekken. 


Uitgelicht project

Uitgelicht

Op het dak van Van Drimmelen Houtgroep liggen  zonnepanelen met een vermogen van bijna 2 MW. Deze installatie en andere gerealiseerde zonnedaken kunt u zien op www.zonnedakje.nl. Hier kunnen ondernemers en inwoners ook kijken hoeveel zonnepanelen op het dak van hun eigen pand zouden passen . En bij de rioolwaterzuivering van Waterschap Hollandse Delta staan 3800 zonnepanelen. Het zonnepark is belangrijk voor de verduurzaming van het waterschap. Hollandse Delta wil namelijk in 2030 energieneutraal zijn. 


Uitgelicht project

Uitgelicht

Nog in ontwikkeling: Zonnepark Kijfhoek, initiatief van burgercoöperatie Drechtse Energie, Novar en Eneco. 


Elektrische laadpalen/duurzaam vervoer

Zwijndrecht werkt aan een nieuw, meer pro-actief en dekkend laadpalenbeleid.  Voor de extra laadpalen wordt een aanbesteding georganiseerd. Verder is de gemeente Zwijndrecht actief bezig  om het eigen wagenpark te verduurzamen. Bij de Gemeentewerf (Middellijn 1) zijn ca. 10 laadpalen aangelegd en ook in de parkeergarage van de gemeente zijn meer oplaadpunten. Verder heeft de gemeente elektrische scooters voor functies buiten (ook handhaving) en uitgebreide voorzieningen voor het opladen van elektrische fietsen.


Aardgasvrij/warmtenet

Hoe gaan we koken, douchen en ons huis verwarmen zonder aardgas? De gemeente heeft hiervoor in 2021 een plan opgesteld, de Transitievisie Warmte 2021. Je kunt ook de samenvatting lezen. Bekijk hier welke warmteoplossing op dit moment voor jouw wijk wordt verwacht.  


Uitgelicht project

Uitgelicht

Ruim 800 corporatiewoningen in de wijk Walburg en Kort Ambacht krijgen in 2025 ´śtadsverwarming´. Hiermee bereiden de woningcorporaties hun woningen voor op een aardgasvrije toekomst. Dit is een gezamenlijk project van gemeente, Woonkracht10 en Trivire, HVC en Stedin. Het nieuwe zwembad is aardgasvrij, maakt gebruik van zonne-energie en is circulair: materialen uit het oude zwembad zijn opnieuw gebruikt.

PDF-bestandDownload hier de overzichtskaart van het warmtenet

Wat speelt er in de regio?


Snel naar één van de andere gemeenten:

Gemeente Albasserdam (tijdelijk offline)

Gemeente Dordrecht (BINNENKORT ONLINE)

gEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM (BINNENKORT ONLINE)

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

gemeente Papendrecht

Gemeente Sliedrecht

Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem - Smart Delta Drechtsteden Drechtlab

Zij werken mee aan de energietransitie

Werken aan de energietransitie in de regio doen we samen! Met wie allemaal?

Bekijk de partners

Ik wil meedenken

Wat gaat de energietransitie voor jou betekenen? En wat vindt jij hierin belangrijk? We vragen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te denken op het digitale platform 'Denk Mee Drechtsteden'. Op dit platform verschijnen regelmatig discussies, enquêtes en uitnodigingen voor (online) bijeenkomsten. Alle onderdelen van de energietransitie komen hier aan de orde: duurzaam opwekken (zonne- en windenergie), de overgang naar aardgasvrij, energie besparen en duurzame mobiliteit. Weten wat er nu speelt?


Ga naar het denk mee platform