Spring naar inhoud

Voortgangsrapportage RES Energieregio Drechtsteden

De energieregio Drechtsteden

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Nederland in de komende jaren steeds meer duurzame energie gaat opwekken. Zo zorgen we samen dat onze CO2-uitstoot sterk vermindert. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s, waarvan de Drechtsteden er een is. Net als andere regio's hebben we in de Drechtsteden een plan opgesteld met daarin de doelen voor 2030. Dit plan is de Regionale Energie Strategie (RES).


Belangrijke stappen naar 2050! Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten.

Partners

Inmiddels zijn in de regio Drechtsteden ruim 35 partners aangehaakt bij het Energieakkoord Drechtsteden. De partners vertegenwoordigen organisaties die elk hun eigen ambities en planning hebben als het gaat om de energietransitie, maar die samen meer kunnen bereiken. Ze zijn bereid om hun kennis, mensen én middelen in te zetten om het energieverbruik in de regio fors te verminderen en het gebruik van fossiele energiebronnen sterk terug te dringen. 

Bekijk de partners