Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 

Energiesystemen

over energiesystemen

Het huidige energiesysteem in Nederland is ontstaan vanuit grootschalige opwek van energie uit steenkool, olie en aardgas op een paar centrale plekken in Nederland. De energie wordt over het hele land getransporteerd naar onze huizen en wij hebben gas en stroom. We maken nu de overgang naar schone, duurzaam opgewekte energie zoals zonne- en windenergie. Het transport gaat verschillende kanten op. Van het zonnepaneel naar ons stopcontact, of naar een batterij voor opslag. Of van een windpark naar bedrijven dichtbij die stroom nodig hebben. Het anders verwarmen van wijken en gebouwen heeft ook invloed op het energiesysteem. Daarvoor wordt bijvoorbeeld aardwarmte gebruikt uit de diepe ondergrond (geothermie), restwarmte van de industrie of warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater.

energiesystemen

Om klimaatneutraal te zijn, moeten onze huidige energiesystemen overgaan op hernieuwbare (duurzame) energievormen.

Dat alles vraagt veel van het energiesysteem. Van centraal opwekken en verspreiden van energie, naar een mix waarbij we ook dichterbij duurzame energie lokaal opwekken en gebruiken. Ook is er meer infrastructuur nodig: transformatorstations en kabels. Er is op dit moment te weinig personeel, tijd en ruimte om snel voldoende infrastructuur aan te leggen. We gaan daarom ons bestaande energienet ook slimmer gebruiken. Door energie op te slaan of wind- en zonneprojecten die dicht bij elkaar liggen op één kabel aan te sluiten. Het werken aan een toekomstbestendig energiesysteem is hard nodig. We hebben energie nodig voor bedrijvigheid, wonen of bijvoorbeeld elektrisch rijden. 

Bekijk de video uitleg energiesystemen

Samen werken aan nieuwe energiesystemen

In de regio Drechtsteden werken we aan oplossingen om netcongestie zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment wordt er op verschillende bedrijventerreinen in de regio gewerkt aan de ontwikkeling van energiehubs. Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking. Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordigt. Deze heeft een wettelijke status en handelt namens de samenwerkende groep.


Er zijn meer kansen voor energiehubs. Lees er alles over op de website van de RVO.

Voorbeelden uit de regio

Lees het voorbeeld uit Hendrik-Ido-Ambacht, waar ondernemers de handen ineen hebben geslagen om een energiecoöperatie op richten op een bedrijventerrein. 

Energiecoöperatie Hendrik-Ido-Ambacht

Wat is netcongestie

Energiehubs energie opwekken regio DrechtstedenNetcongestie betekent dat er meer vraag is naar of aanbod is van elektriciteit dan de beschikbare netcapaciteit om de elektriciteit te transporteren. Het elektriciteitsnet is overbelast, er kan geen stroom meer geleverd of teruggeleverd worden en het stroomnet moet worden uitgebreid. Vergelijk netcongestie met de ochtendspits op de snelweg: wanneer er meer auto's zijn dan de weg aankan, sta je vast. In een file beweegt het verkeer langzamer of staat stil. Dit zorgt voor vertraging. Bij netcongestie kan dit leiden tot het niet kunnen terugleveren van zonne-energie of het niet kunnen aansluiten van nieuwe gebouwen. Om netcongestie aan te pakken, kan hetzelfde worden gedaan als bij het beheersen van files op de weg: alternatieve routes, extra rijstroken toevoegen of reizigers aanmoedigen om buiten de spitsuren te reizen.


Simulatietool Digital Twin

Om inzicht te krijgen in de energievoorziening in de gebieden, maken de bedrijventerreinen gebruik van een simulatietool, een ‘digital twin’, die RES-regio Drechtsteden daarvoor beschikbaar stelt. Uit de digital twin bleek dat de druk op het elektriciteitsnet enorm toeneemt, wanneer de ondernemers allemaal individueel gaan verduurzamen. Terwijl ze, wanneer ze samenwerken, veel slimmere, samenhangende keuzes kunnen maken, waardoor het net minder wordt belast en zij zelf kunnen blijven ondernemen. 


Uitleg digital twin regio Drechtsteden lokaal energiesystemen


De simulatietool is een instrument waarmee je, in ons geval, verkent hoe de energievoorziening zich in een gebied ontwikkelt. Het geeft antwoord op vragen zoals waar is er een hoge energievraag en kunnen we dit koppelen aan lokale opwek en opslag? Waar wordt netcongestie problematisch en hoe kunnen we dit oplossen? Kan slim laden van elektrisch vervoer een oplossing in? We zetten de unieke simulatietool in om het huidige energiesysteem en toekomstige scenario’s voor een lokaal energiesysteem te modelleren. We duiken het gebied in, we verkennen potenties en kansen en maken slimme en samenhangende combinaties ten aanzien van de opwek van energie en de vraag naar elektriciteit en warmte. De digital twin zal de impact van de vragen en inbreng van ondernemers laten zien en daarmee een belangrijke rol spelen bij het bedenken van slimmere energiecombinaties.

Lees meer over ondersteuning middels de simulatietool

Misschien vind je dit ook interessant?

Er speelt veel binnen de energietransitie in de regio. Wil je bijvoorbeeld weten wat jouw gemeente in de regio Drechtsteden doet op het gebied van de energietransitie? Of wil je alles weten over aardgasvrij wonen, of werken binnen de energietransitie? Dit en meer hebben we gebundeld! Je leest het via onderstaande link.


Interessante artikelen en links

Deel deze pagina