Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
21-03-2024 2 min. Leestijd

Hoe maken we onze gebouwde omgeving aardgasvrij?

de drechtsteden gaan voor aardgasvrij

In de regio Drechtsteden gaan we de komende jaren stoppen met het gebruik van aardgas. We stappen geleidelijk over op duurzame energie voor onze huizen en gebouwen. Uiterlijk in 2050 gebruiken we helemaal geen aardgas meer voor verwarming en koken.Door een versnelling van de aanleg van het warmtenet willen we voor 2030 minimaal 25.000 huizen en gebouwen aansluiten.

We zijn begonnen met de huurwoningen van corporaties

Isoleren huurwoningen DrechtstedenDe overstap naar aardgasvrij wonen kost tijd en geld. Huizen moeten worden aangepast en nieuwe warmtebronnen moeten worden aangesloten. Op diverse plekken in de Drechtsteden lopen projecten om huizen en grote gebouwen aardgasvrij te maken door ze aan te sluiten op een warmtenet. Op dit moment worden vooral nieuwbouw woningen, huurwoningen van corporaties en grote gebouwen aangesloten. In de proeftuin Sliedrecht-Oost hebben de eerste particuliere woningeigenaren en een VvE besloten over te stappen op het warmtenet van HVC.  

Veel kansen voor een duurzaam warmtenet

Wat kan ik doen voor mijn eigen woning? 


Onze regio beschikt over een warmtenet (stadsverwarming) waarop huizen en gebouwen worden aangesloten, zodat zij kunnen stoppen met aardgas voor koken en verwarmen. Door verdere uitbreiding van het net kunnen de komende jaren veel meer woningen stoppen met het gebruik van aardgas. Het warmtenet maakt gebruik van (grotendeels) duurzame warmtebronnen. Elke gemeente heeft in een eigen document vastgelegd (Transitievisie Warmte) welke wijken de komende jaren mogelijk in aanmerking komen voor een warmtenet. 


Bekijk hieronder de kaart van de groei van het warmtenet.

warmtenet

Lees de Transitievisies Warmte van de gemeenten

Versnelling van het warmtenet

Begin 2024 heeft een aantal partijen (regio, gemeenten, Provincie Z-H, Stedin en HVC) de afspraak gemaakt om de uitbreiding van het warmtenet te versnellen, omdat de doelstelling voor 2050 anders niet worden gehaald. De versnelling van het warmtenet is bovendien een kans om onnodige elektrificatie van woningen te voorkomen en zo het elektriciteitsnetwerk minder te belasten. 


We streven op dit moment naar een regionaal warmtenet voor de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. In Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam onderzoeken we momenteel of een (lokaal) warmtenet onderdeel kan zijn van de warmtetransitie. Met onze warmtenetten willen we in de Drechtsteden 30.000 huurwoningen van corporaties en 30.000 particuliere woningen en utiliteitsgebouwen van duurzame warmte voorzien in 2050. 


Als tussendoel is de ambitie om in 2030 minimaal 25.000 huizen en gebouwen op het warmtenet te hebben gerealiseerd. Een deel van deze ambitie is al ingevuld. Medio 2023 stond de teller op 9.000. De versnelling moet ervoor zorgen dat we de doelen voor 2030 gaan halen.

Lees hier het Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% Aardgasvrij

Als het warmtenet geen optie is

Het warmtenet komt niet overal, dus voor diverse wijken, gebieden of gebouwen zijn andere alternatieven noodzakelijk. Veelal zal dit een route zijn naar een elektrische oplossing (warmtepomp). Hybride oplossingen met duurzame gassen of kleinschalige collectieve oplossingen (zoals een lokaal warmtenet) zijn ook mogelijk. Ook hierin trekken gemeenten en partners samen op.

De proeftuin Sliedrecht-Oost

De proeftuin Sliedrecht-Oost

De landelijke overheid heeft in 2019 de wijk Sliedrecht-Oost geselecteerd voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De gemeente en woningcorporatie Tablis Wonen kregen een subsidie van € 3.850.000, - om te starten met het aardgasvrij maken van particuliere en huurwoningen.

lEES MEER OVER PROEFTUIN Sliedrecht-Oost

Misschien vind je dit ook interessant?

Er speelt veel binnen de energietransitie in de regio. Wil je bijvoorbeeld weten wat jouw gemeente in de regio Drechtsteden doet op het gebied van de energietransitie? Of wil je alles weten over aardgasvrij wonen, of werken binnen de energietransitie? Dit en meer hebben we gebundeld! Je leest het via onderstaande link.


Interessante artikelen en links

Deel deze pagina