Spring naar inhoud

Drechtsteden Denk Mee

Het participatieplatform van de regio Drechtsteden

Wat gaat de energietransitie voor jou betekenen? En wat vind je hierin belangrijk? We vragen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te denken op ons digitale platform. Alle onderdelen van de energietransitie komen aan de orde: duurzaam opwekken (zonne- en windenergie), de overgang naar aardgasvrij, energie besparen en duurzame mobiliteit.


ACTUEEL

Zon op land_Geen locatiepraat mee over de actuele projecten

De eerste initiatieven 'zon op land' in de Drechtsteden zijn in projectparticipatie. Dit zijn grootschalige projecten voor het opwekken van duurzame zonne-energie op land. Iedereen is welkom om mee te praten. Op het Denk Mee platform vind je de actuele zonneprojecten.


Naar de actuele projecten

proces

Sinds 3 januari 2022 kunnen initiatiefnemers ideeën en voorstellen inbrengen voor zonneprojecten op land in onze regio. Er zijn tot nu toe 12 ideeën en voorstellen binnen gekomen via ons participatieplatform 'Denk mee'. Gemeenten en provincie voeren hierover gesprekken met de initiatiefnemers. De eerste initiatiefnemers zijn gestart met de projectparticipatie, wat betekent dat de ideeën en voorstellen besproken worden met geïnteresseerde omwonenden en overige stakeholders. De verantwoordelijkheid voor deze projectparticipatie ligt bij de initiatiefnemers. Zij moeten de participatie kenbaar maken via het participatieplatform. Alle projecten in participatie komen op deze pagina. Zodat iedereen altijd op de hoogte is wat er speelt in de omgeving.


Drechtsteden gaan voor nieuwe energie - participatieplatform Drechtsteden denk mee

Heeft u ook een idee of voorstel voor een zonneproject in de Drechtsteden?

U kunt het hele jaar ideeën en concrete projectvoorstellen inbrengen via het participatieplatform 'Denk mee'.

Dien ook een idee in!

Wilt u financieel deelnemen aan de zonneprojecten?

Bent u meer geïnteresseerd in mogelijkheden om financieel deel te nemen in één of meer van de zonneprojecten? Dan vindt u op het platform meer informatie over financiële participatie.

Naar financiële participatie

Zonneparken en windwolens - Praat mee over de energietransitie in jouw gemeente binnen de regio Drechtsteden

Platform van de gemeenten

De zeven Drechtstedengemeenten hebben ieder hun eigen platform, waarop inwoners en belanghebbenden op mee kunnen praten over de energietransitie in hun gemeenten. 

Bezoek de platforms van de gemeenten

Praat en denk mee!

Ga naar het online platform 'Drechtsteden denk mee!' en praat en denk ook mee over de energietransitie in de regio Drechtsteden.

Naar het participatieplatform