Spring naar inhoud

Simulatietool voor lokaal energiesysteem regio Drechtsteden

Het energiesysteem bestaat uit een groot aantal spelers en onderdelen. Daarbij ontwikkelt het energiesysteem zich van regelbaar en centraal, naar meer dynamisch en decentraal. In aanvulling op benodigde verzwaring en uitbreiding van energie-infrastructuur, is het ook van belang om energiebronnen en energie-infrastructuur zo slim mogelijk te benutten. Dat is belangrijk, omdat slimme ontwikkeling van het integrale lokale energiesysteem kan bijdragen aan het uitstellen en verzachten van de impact van netcongestie (transportschaarste).  


We verkennen het lokale flex-potentieel, en werken toe naar wenselijke oplossingen en scenario’s. Om het gesprek daarover goed te kunnen voeren, maken we gebruik van een simulatietool, ook wel digital twin genoemd. 

Digital Twin

Een digital twin is een instrument waarmee je, in ons geval, verkent hoe de energievoorziening zich in een gebied ontwikkelt. Door aan bepaalde knoppen te schuiven, kun je bijvoorbeeld verkennen welke gevolgen de warmtetransitie heeft op het elektriciteitsnet in jouw gemeente of regio. Of maak je inzichtelijk wat het verschil is in impact als bedrijven individueel gaan verduurzamen of dat gezamenlijk aanpakken. Bijvoorbeeld de omschakeling naar elektrisch laden van vrachtwagens, zon op grote daken en elektrificatie van bedrijfsprocessen leidt tot forse pieken in de energie-infrastructuur. Het is belangrijk dat deze onderdelen op elkaar worden afgestemd, zodat het net slim (zoveel mogelijk gelijktijdig & nabij) wordt gebruikt.


We krijgen daarmee meer dynamisch inzicht in mogelijke keuzen en gevolgen voor het integrale energiesysteem. Deze digital twin wordt momenteel toegepast bij de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden bij de ontwikkeling van energie-hubs bij 2 bedrijventerreinen (Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht en Groote Lindt in Zwijndrecht). Ook zijn we bezig met doorontwikkeling van de twin naar het schaalniveau Drechtsteden. De digital twin helpt om met betrokkenen te verkennen wat slimme keuzes en scenario’s zijn. Dat geeft richting aan verdere uitwerking en samenwerkingsverbanden.


Voor de komende periode bieden wij de toepassing van de digital twin aan voor tien bedrijventerreinen in de regio Drechtsteden.

Digital Twin helpt ondernemers Drechtsteden bij aanpak netcongestie

Digital Twin Drechtsteden Roosmarijn Sweers

Op bedrijventerrein Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht slaan ondernemers de handen ineen in een energiecoöperatie. Een digital twin, beschikbaar gesteld door de RES-regio Drechtsteden, liet hen zien dat zij samen slimmere keuzes kunnen maken, vertelt strateeg energietransitie Roosmarijn Sweers.

Lees het interview door NPRES

Vragen die daarbij spelen zijn onder andere: 

• Hoe kunnen onze inwoners en ondernemers verduurzamen, en minder kwetsbaar worden voor transportschaarste en schommelende energieprijzen? 

• Hoe komen we tot betere prognoses van de energievraag? 

• Wat is het potentieel voor lokale opwek en flex? Hoe gaan we lokale energiebronnen en het net zo slim mogelijk benutten, door energie zoveel mogelijk direct (gelijktijdig en nabij) te gebruiken?

• In welke mate kunnen (deel-) gebieden uit lokale energiebronnen (elektriciteit, warmte, gas) in hun eigen energie voorzien? In welke mate zijn er overschotten en tekorten die op een hoger schaalniveau zijn verbonden?

• Hoe kunnen energie-hubs, netbeheerder en warmtebedrijf investeringen beter op elkaar laten aansluiten? 

 

Momenteel zijn we bezig met doorontwikkeling en toepassing hiervan. 


Meer nieuws

ENERGIECOÖPERATIE ONDERNEMERS WIL NETCONGESTIE AANPAKKEN

Overheid en netbeheerders nemen maatregelen tegen vol stroomnet

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roosmarijn Sweers, via energie@drechtsteden.nl.
Zon op land_

Over de energietransitie van Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en toekomst en een betere bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.


In de regio Drechtsteden werken we met ruim 35 partners aan het Energieakkoord Drechtsteden. Samen zijn we bereid om kennis, mensen én middelen in te zetten voor een betaalbare, betrouwbare, duurzame energievoorziening. Om als regio in 2050 energieneutraal te zijn.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je op hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief