Meer info Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Wat is het?    Ik wil iets doen    Ik wil meer weten    Hoe ver zijn we al?    
             
    NIEUWS      |      AGENDA      |      DOWNLOADS      |      AARDGASVRIJ      |      ENERGIE BESPAREN      |      ZELF OPWEKKEN      |      DUURZAAM VERVOER    
             
             
   

Documenten  De Regionale Energietransitie (RES)

       
 
Zonnepark Crayestein in Dordrecht
             
             
     

RESAlle dertig energieregio's in Nederland hebben in 2019 vanuit het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Omdat we als Drechtsteden pilotregio zijn geweest, hebben we al in 2017 een regionale energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord zijn inmiddels aanvullende eisen gesteld aan de RES.

Onze vernieuwde RES is dus een aanscherping en verdieping van onze eerdere RES voor de energiebronnen in 2030.


Download Bekijk de Concept-RES - energiebronnen 2030
Download Bekijk de onderliggende Regionale Energiestrategie 2017
Download Bekijk het kaartje met alle energieregio's in Nederland

Wat is een RES?


De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit (via wind en zon), het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen (de warmtetransitie), de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de regio. Dit soort keuzes hebben grote invloed op het landschap en de omgeving van mensen en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, de provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES. Maar ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Bekijk de animaties van de RES:

   

Wat kenmerkt de RES Drechtsteden?


"Het feit dat we als Drechtsteden een relatief kleine energieregio zijn waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, maakt het grootschalig opwekken van elektriciteit een uitdaging. Voor het aardgasvrij maken van woningen biedt de regio juist weer veel mogelijkheden."


Download Lees het verhaal van de RES Drechtsteden


Elke RES bevat een bod


Vanuit het Klimaatakkoord is bepaald dat de dertig energieregio's van Nederland in 2030 samen 35 TWH aan duurzame elektriciteit moeten opwekken. Elke regio doet hiervoor een eigen bod. Ook is gevraagd om aan te geven hoeveel woningen en gebouwen elke regio verwacht aardgasvrij te kunnen maken tussen nu en 2030.


Elektriciteit


Warmte


 

Fase 1: De concept-RES Drechtsteden (opleverdatum 1 oktober 2020)


Het proces om te komen tot een eerste versie van de RES, de concept-RES, hebben we in de Drechtsteden zorgvuldig opgebouwd. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar vooral ook wat betreft het informeren en raadplegen van besturen, volksvertegenwoordigers, de Programmaraad (adviesorgaan van de energietransitie in de Drechtsteden) en het Bestuurlijk Overleg RES.

De concept-RES is opgesteld met de overheden (gemeenten, provincie, waterschappen) en met de partners van het Energieakkoord Drechtsteden.
Hoe komen we tot de uiteindelijke RES?

Download Download de samenvatting van de concept-RES
Download Download de infographic van de totstandkoming van de concept-RES
Download Download de gehele concept-RES
Download Bekijk de Vraag & Antwoorden over de concept-RES

 

Fase 2: De RES 1.0 (opleverdatum 1 juli 2021)


Het eerste beeld dat de concept-RES beschrijft, is nog behoorlijk abstract en vooral technisch onderbouwd. Het moet nog tot leven komen. Dat gaan we doen na 1 oktober 2020, als we de conceptversie verder uitwerken naar een definitieve versie: de RES 1.0. In deze fase spelen inwoners een belangrijke rol. Wat gaat de uitvoering van de RES voor hen betekenen? We vragen inwoners om mee te denken aan de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners op allerlei manieren kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld via webinars, enquêtes, bijeenkomsten of een speciale app.


 

Wat vinden inwoners?


Voor het samenstellen van de concept-RES vroegen we inwoners in alle zeven Drechtsteden wat zij vinden van de energietransitie en wat zij zelf al aan maatregelen hebben genomen of nog willen nemen. Bekijk de resultaten van de inwonerspanels. Bekijk het filmpje met straatinterviews .
Lijn

Meer weten?


Download Res Drechtsteden
  Energiestrategie 2017
  Concept-RES 2020
Download Totstandkoming concept-RES
  Tijdslijn concept-RES
  Presentatie startbijeenkomst
  Presentatie eerste inzichten RES Drechtsteden
  Presentatie informatiebijeenkomst
Download Nieuwsbrieven
  RES Update #1 januari 2020
  RES Update #2 maart 2020
  RES Update #3 april 2020
Download Algemene informatie
  Veelgestelde vragen over de RES
  Website Klimaatakkoord
  Website Nationaal Programma Energietransitie
  Notitie positie van volksvertegenwoordigers in de regionale energiestrategie
  RES en het coronavirus     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!